top of page

ELF PİLATES ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

 

1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi aşağıda detayları yer alan Taraflar arasında …………………… tarihinde imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

 

Taraf 1:  Pilates Stüdyosu

 

Müeyyedzade Mahallesi Serdar-I Ekrem Cad. Ipera Apt. No: 12 -1 Beyoğlu/İstanbul

(İşbu Sözleşme’de kısaca “ELF PİLATES” olarak anılacaktır)

 

Taraf 2: Üye olma talebinde bulunan kişinin

 

Adı-Soyadı :

T.C. Kimlik No:

Adresi :

 

Cep Telefonu :

E-posta adresi :

 

(İşbu Sözleşme’de kısaca “ÜYE” olarak anılacaktır)

 

1.2. ÜYE, işbu sözleşmede yer alan ELF PİLATES tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak ELF PİLATES’e vermeyi kabul etmektedir. ÜYE, Üyelik sırasında ELF PİLATES’e herhangi bir mecradan bildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.

 

1.3. ÜYE, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen adres, cep telefonu numarası ve e-posta adresinin kendisine ait olduğunu, ELF PİLATES tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat/bildirim mecraları sayılacağını, cep telefonu numarası ve e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri ELF PİLATES’e bildirmekle veya ELF PİLATES App uygulaması üzerinden güncellemekle yükümlü olduğunu aksi halde eski adres/cep telefonu ve e-posta adresine yapılacak tebligat/bildirimlerin geçerli kabul edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2.ÜCRETENDİRME VE ÖDEME 

 

2.1. ÜYE peşin olarak üyelik ücretini ödeyebilir. ELF PİLATES, üyelik ücretlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 

2.2. Reformer Pilates Paketi (birebir, 10 ders) için üyelik ücreti 5000 + KDV’dir. 

Grup Reformer Pilates Paketi (iki kişi, 8 ders)için üyelik ücreti 3000 + KDV’dir.

Grup Reformer Pilates Paketi (üç kişi, 8 ders)için üyelik ücreti 2200 + KDV’dir.

Açık Hava Mat Pilates/Yoga Paketi Grup üyelik ücreti 1500 + KDV’dir.

 

Üye ……………………………… paketi için üyelik almıştır. Ödemeyi peşin yapmıştır.

 

2.3. Dersler satın alınan paketin geçerlilik süresi içerisinde kullanılmalıdır. Süresi biten paketin tarihi uzatılamaz. Kalan dersler üçüncü kişilere veya bir başka pakete devredilmez. ELF PİLATES, Üye’ye paket bitim süresini ve kalan derslerini paylaşmakla yükümlüdür.

 

2.4. ÜYE’nin taksitli ödemeyi seçmesi halinde ELF PİLATES hizmetlerinden faydalanabilmek için ilk taksit ödemesinin önceden yapılmış olması gerektiği ve derslere bu aşamadan sonra başlanacağı tarafların kabulündedir. 

 

2.5. ELF PİLATES ÜYE’lere salt paket programlar ile hizmet sunmakta olup ders başı ödeme kabul edilmemektedir. Satın alınan paketin bitiminden önce ÜYE’nin herhangi bir sebeple ders almaktan vazgeçmesi halinde, Üyelik Sözleşmesi geçerliliğini koruyacak olup ÜYE Sözleşme/paket bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür. 

 

2.6. ÜYE’nin, bir sağlık sorununa bağlı olarak paketine ara vermesi gerekirse, raporun süresine göre aldığı hizmetin askıya alınabilmesi için ELF PİLATES’e raporun temin edilmesini talep edeceği hususunda bilgilendirildiğini kabul eder. Alınan heyet raporu en geç ders saatinden 12 saat önce ELF PİLATES’e elektronik ortamda ve/veya elden teslim edilecektir. Hamilelik halinde dondurma süresi doktorların tavsiye ettiği süre ile sınırlıdır. Eğer ÜYE’nin sağlık sorunu pilates derslerine devam etmesini engelleyecek seviyede değil ise “Kişinin pilates derslerine katılması sağlığı açısından hiçbir sorun teşkil etmemektedir.” İbaresini içerir rapor getirmesi halinde ELF PİLATES tarafından ÜYE’nin durumuna uygun içerik oluşturulabilecektir.

 

2.7. Paket Tipleri ve ÜYE’nin ödeyeceği üyelik ücreti ELF PİLATES tarafından belirlenir. ELF PİLATES işbu Paket Tipleri’ni ve ÜYE’nin ödeyeceği Üyelik Bedeli’ni öncesinde yapacağı bir bildirim ile her zaman değiştirebilir. ÜYE, Üyelik tipleri ile ücret ve bedellerde değişiklik olabileceğini ve bu hususu bildiğini beyan ve taahhüt eder.

 

3. PAKETLER VE DERS DÜZENLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

3.1. Her pakette bir ders süresi 50 dakikadır. ÜYE’nin geç katılması sebebiyle geç başlanmış olan dersler programlanmış saatin sonunda sona erer. Bu hallerde dersin tümünün yapıldığı kabul edilir. Telefi dersi ya da herhangi bir istisna bulunmadığı tarafların kabulündedir. 

 

3.2. ÜYE, randevu aldığı ve ELF PİLATES tarafından planlanmasını talep ettiği dersine herhangi bir sebeple katılamayacağını veya geç katılacağını dersten oniki (12) saat öncesinde bildirmek zorundadır. Aksi halde iptal ve ders kaydırma talepleri kabul edilmeyecek olup ilgili ders yapılmış sayılarak paketteki ders sayısından düşülecektir.

 

3.3. Yapılmış olan ödemeler hiçbir suretle yapılmış ve yapılacak başka bir dersin ücreti sayılmaz ve / veya ÜYE’ye iade edilmez.

 

3.4. Birebir, ikili ya da üçlü paketler birbirleriyle değiştirilemez. Alınan paketler için yapılmış olan ödemeler iade edilemez, devredilemez ve değiştirilemez.

 

3.5. ÜYE’nin 3.2. maddeye bağlı kalarak, telafili reformer pilates olarak aldığı her bir paket içerisinde üç (3) ders, ders saati değiştirme ve dersi iptal etme hakkı vardır. Üç taneden fazla saat veya gün değişikliği yapılan dersin telafisi yapılmamaktadır. Telafili grup/grup düet reformer pilates olarak aldığı her bir paket içerisinde bir (1) ders, dersine gelmeme hakkı vardır. Bir taneden fazla iptal edilen dersin telafisi yapılmamaktadır.

Telafisiz reformer pilates veya grup veya düet olarak aldığı her bir paket içerisinde , ders saati değiştirme veya başka derse katılma veya dersi iptal etme hakkı yoktur. Telafisiz paketlerden satın aldığı süre boyunca gelmediği dersin telafisinin yapılmayacağını kabul eder.

 

3.6. ÜYE’nin mat pilates veya yoga grup dersleri için dönem boyunca (Mayıs - Ekim) veya özel olarak açılan eğitimler veya sınıflar için telafili olarak aldığı paketler içerisinde bir (1) ders, dersine gelmeme hakkı vardır. Telafisiz olarak aldığı mat pilates veya yoga grup dersleri için dönem boyunca (Mayıs - Ekim) veya özel olarak açılan eğitimler veya sınıflar için gelmediği derslerin telafisinin yapılmayacağını kabul eder.

 

3.7. ÜYE her ders sonunda üye ders takip formunu imzalamakla veya QR kodunu eğitmene okutup derse giriş yapmakla yükümlüdür. 

 

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. ELF PİLATES, ders tarihlerini / saatlerini hocaların sağlık durumları ve/veya mücbir sebepler kapsamında ÜYE’lere mesaj, mail, WhatsApp veya ELF Pilates App vb. Üzerinden bildirimle haber vererek değiştirebilme hakkını saklı tutar.   

 

4.2. ELF PİLATES, ders saatlerini belirler. Bu husustaki değişiklikler ELF PİLATES tarafından mesaj, mail, WhatsApp veya ELF Pilates App vb. üzerinden üyeye bildirilir, bu aşamadan sonra ÜYE tarafından bu değişikliklerden haberdar olunmadığının iddia edilmesi ELF PİLATES’in sorumluluğunda değildir. 

 

4.3. ÜYE, Fiziksel olarak formda olduğunu ve açıklanmayan sağlık durumu, özürlülük, hastalık, sakatlık ya da pilates ekipmanlarını kullanmasını veya ELF PİLATES'teki derslere tam katılımı için gerekli sağlık şartlarını taşıdığını, katılımını engelleyecek hastalık ya da yaralanmaların bulunmadığını beyan ve taahhüt eder.

 

4.4. ÜYE, ELF PİLATES derslerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı ELF PİLATES sorumlu tutulamayacağı hususunda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

 

4.5. ÜYE, ELF PİLATES’in stüdyosunda bulunduğu ve / veya pilates ekipmanlarının kullanımı sırasında ve / veya ders süresi içinde oluşabilecek herhangi bir kayıp, fiziksel ve ruhsal zarar, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemleri ile  bunların sonuçlarından ELF PİLATES'in, ELF PİLATES ilgililerinin, çalışanlarının, eğitmenlerinin, üyelerinin, hiçbir suretle hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu olmadığını, ELF PİLATES ve/veya ELF PİLATES ilgililerini, çalışanlarını, eğitmenlerini, üyelerini bu nedenlerle dava etmeyeceğini ve ne ad altında olursa olsun hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.   

 

4.6. ÜYE, ELF PİLATES'te öğretilen ve / veya yaptırılan egzersizlerin, bir doktorun tavsiye, teşhis veya tedavi önerilerinin yerini almayı amaçlamadığı hususunda bilgi sahibi olduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.

 

4.7. ÜYE, ELF PİLATES bünyesindeki tüm ekipmanları sadece eğitmen gözetiminde ve denetiminde kullanacaktır. Ekipmanların kusurlu kullanımından ELF PİLATES’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. ÜYE, herhangi bir kusurlu kullanım nedeniyle ELF PİLATES’e, ELF PİLATES sahiplerine, ortaklarına, yöneticilerine, çalışanlarına, eğitmenlerine, diğer üyelerine, mülk sahiplerine, ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

 

4.8. ÜYE, soyunma odalarının ve özel kullanım alanlarının özel eşya bırakılmamasından, bu alanlarda bırakılan değerli ve özel eşyalarının saklanmasından ve muhafazasından bizzat sorumludur. ELF PİLATES bu alanlara kamera koyamayacağından kendisinin mezkur alanlardaki bahse konu eşyalara ilişkin herhangi bir sorumluluğu da bulunmamaktadır. 

 

4.9. Stüdyo içinde veya yakınında kaybolan, çalınan veya hasar gören eşyalardan dolayı ELF PİLATES’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı tarafların kabulündedir. 

 

4.10. ÜYE, ELF PİLATES içerisinde görüntü-ses kaydı yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak ÜYE’nin, ELF PİLATES’in muvafakati ile sosyal medya paylaşımı amacıyla çekim yapma hakkı saklıdır. 

 

4.11. ÜYE’nin ELF PİLATES içerisinde sigara içmesi kesinlikle yasaktır.

 

4.12. Klima ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin haberi olmadan kullanılması yasaktır.

 

4.13. ÜYE’nin, diğer kişileri rahatsız edecek derecede keskin kokulu parfüm vb. ürünleri kullanmamaya ve spor kıyafetlerinin ve kişisel hijyenine özen göstermesi gerekmektedir.

 

4.14. ÜYE, ayakkabılarını stüdyo girişindeki dolaplara ve kişisel eşyalarını da soyunma odalarındaki dolaplara yerleştirmelidir. Stüdyo çalışma alanları içine spor çantası, palto gibi kişisel eşyaların getirilmesi yasaktır.

 

4.15. ÜYE, işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini  üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

 

4.16. ÜYE, kendisinden başka üyelere ilişkin bilgi edinme taleplerinin ELF PİLATES tarafından kabul görmeyeceğini kabul eder.

 

4.17. ÜYE’nin, eğitmen değişikliği talebi olması halinde bu durumu sebepleriyle birlikte ELF PİLATES yönetimine bildirmesi gerektiğini ve değişikliğin ancak ELF PİLATES tarafından kabul edilmesi halinde geçerli olacağının beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

4.18. ÜYE’nin ders esnasında eğitmene karşı saygısız davranışı söz konusu olması halinde, eğitmen dersi sonlandırabilecektir. Bu durumda, tutanak tutulmasına müteakip ELF PİLATES’in Üyelik Sözleşmesini ücret iadesi olmaksızın feshetme hakkı saklıdır.

 

5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, ÜYELİĞİN DONDURULMASI VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

5.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi belirsiz süreli olup Taraflar’dan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır. ÜYE paketini yenilemek istediği sürece işbu Sözleşme hükümleri aynı şekilde geçerliğini koruyacak olup ancak Paketin bitmesi ve tekrar yenilenmesi halinde fiyat değişimleri olabileceği ÜYE’nin kabulündedir.  İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin 2.6 numaralı maddesine yer alan şekilde sağlık nedenlerine bağlı fesih halleri dışında bir nedenle ÜYE tarafından feshedilmesi halinde paket bedeline ilişkin iade yapılmayacaktır.  

 

5.2. ÜYE, ELF PİLATES’e sağlık durumu sebebiyle doktor raporu veya doktor onaylı ameliyat tarihi veya sağlık durumunun belirtildiği imzalı, kaşeli bildiri ile gelemeyeceğini bildirmek zorundadır. Başlayacağı tarih belli olmak şartıyla paketini en fazla 2 ay dondurma hakkına sahiptir. Sağlık durumları sebebiyle 2 haftadan fazla dondurmuş olduğu paket süresince ÜYE’nin ders saatlerinin tutlamayacağını ve başka bir üyeye verileceğini kabul eder. 2 haftalık süre sonunda ÜYE paketine aynı ders günü ve saatinde devam edebilecektir. ÜYE’nin paketine belirttiği tarihte başlamaması durumunda, satın aldığı paket doğrultusunda paketi başlayacak ve şartları aynı şekilde devam edecektir. 

 

6. ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

 

6.1. ELF PİLATES'nun çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen zorlu hava koşulları, doğal afetler, harp, yangın, pandemi, hükümet tarafından alınmış kararlar ve ELF PİLATES'in kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında ELF PİLATES sorumlu olmaz. Mücbir sebebin ortaya çıkışı mümkün olan en kısa zamanda ELF PİLATES’in belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilir. Mücbir sebebin ve/veya etkilerinin altı (6) aydan fazla sürmesi halinde ELF PİLATES, ÜYE’ye mücbir sebep nedeni ile stüdyodan faydalanamadığı aylara ilişkin bedelleri iade etmek sureti ile Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebilir, Üyelik bitiş tarihini mücbir sebep süresi kadar öteleyebilir. Mücbir sebeplerin sona ermesi durumunda, Üyelik Sözleşmesi feshedilmemişse mücbir sebeplerin etkilerine göre, sözleşmeye hangi şartlarla devam edileceğine ELF PİLATES karar verir.

 

6.2. ÜYE, ELF PİLATES basılı yayınları, web sitesi veya sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere, kendisinin ve / veya velisi olduğu 18 yaş altı üye çocuğunun / çocuklarının fotoğraflarını, filmlerini, videolarını çekmeleri, kullanmaları, çoğaltmaları ve yayınlamaları için sınırsız süreliğine, ELF PİLATES'e muvafakat verdiğini kabul eder. ÜYE, yayınlara, çevrimiçi, internet, web sitesi ve sosyal medya hesaplarına katılması gönüllü olduğu için parasal bir tazminat almayacağımı kabul eder. Ayrıca yayınlara, web sitesine ve sosyal medya hesaplarına katılmanın, kendisine herhangi bir mülkiyet hakkı vermediğini kabul eder. Ayrıca çocukların can güvenliği göz önünde bulundurularak; ÜYE’lerin ders için stüdyoya gelirken 18 yaşından küçük çocuklarını ve evcil hayvanlarını birlikte getirmeleri yasaktır. 

 

6.3. ÜYE ve ELF PİLATES arasında sağlanan şartların özel sebepler doğrultusunda değişkenlik gösterme ve paylaşmama hakkı saklıdır.

 

6.4. ÜYE katılımcının 18 yaşından küçük olması halinde veli veya vasisinin imzasının gerekli olduğu hususunda bilgilendirildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

 

6.5. ÜYE, İşbu Üyelik Sözleşmesini, okuduğunu ve tüm maddeleri ve şartlarını tam olarak anladığını ve kabul ettiğini herhangi bir itirazının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, en az 18 yaşından büyük olduğunu ve bu Üyelik Sözleşmesi’ni imzalama yetkisine sahip olduğunu onaylar.

bottom of page