top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Stüdyonun görünen yerlere asılan ve şirketin internet sitesinde yayınlanan ve elden teslim almış bulunduğum aydınlatma metnini ve bilgilendirme yazısını okuduğumu, 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında, kişisel verilerimin; HATİCE ELİF FISTIKOĞLU ELF PİLATES (“ELF PİLATES”) tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere aydınlatma metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi ve kanunun 6. maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla, ELF PİLATES’e sair yollarla iletmiş olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz: ad, soyad, T.C. Kimlik numarası ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici TC Kimlik numarası ve/veya vergi kimlik numarası, fotoğrafınız, doğum yeri ve/veya tarihi ile nüfusa kayıtlı olduğunuz il, cinsiyet, boy, kilo, kan grubu, vücut kitle indeksi, vücut analizi, sağlık geçmişi, uyruk bilgileriniz, ev ve/veya ikametgah adresi, e-mail adresi, ev ve/veya cep telefonu ve/veya çağrı cihazı ve/veya fax numarası bilgileriniz, üyelik sözleşmesinin devamı sürecinde elde edilen ELF PİLATES Prosedürleri ile uyumlu hareket edip etmediğinizin tespiti amacıyla tutulan tutanak, kamera görüntüleri, giriş-çıkış bilgileriniz, sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verilerinizi; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi; özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verilerinizi; ELF PİLATES’e iletmiş olduğunuz her türlü bilgiler ile diğer verilerinizi; anket, teşekkür, şikayet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi, ELF PİLATES’e ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz verileriniz, IP adresi, çerez ve sair kişisel verilerinizin (“Kişisel Veri/Kişisel Veriler”) ELF PİLATES tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Ayrıca kişisel verilerimin, aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde kanunun 2. ve 3. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, 

  • ELF PİLATES’in yöneticisi ve eğitmenlerine, 

  • İlgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere,

  • Sosyal Güvelik Kurumu (SGK) olmak üzere gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, 

  • Adli ve idari yargı mercilerine ve kolluk kuvvetlerine,

  • Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri sağlığı ve güvenliği uzmanına ve işyeri hekimine,

  • Üçüncü taraf denetimlerine, 

Yukarda belirtilen kişisel ve özel nitelikteki verilerimin ELF PİLATES tarafından işlenmesine, aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

bottom of page